Nylund skole og lokalsamfunnet II

Vi fortsetter fhv. rektor William Ostermanns artikkel om Nylund skole fram til ca 1984. Emner er «Edå», skogplanting, krigsår …

 

Spising på skolen
Fra siste del av trettiårene får Nylund-elevene et middagsmåltid. Lærerinner ved skolen, Dagny Dahl og senere Arna Meling Haugland, har jobb som bestyrerinner for tiltaket. Seinere mener mateksperter at frokosten er det viktigste måltidet på dagen. Den såkalte Oslo-frokosten avløser middagen. Eldre Nylund-elever husker tilbake at det kunne hende de byttet bort regnestykket mot ekstra kavringer.
Først i 1954 er det slutt med mat i skolens regi. Levestandarden har forbedret seg.

Skoskap
Fra år tilbake kan jeg også huske skoskapene I gymnastikkgarderobene. I hyller bak hønsenetting ligger over 30 par lærsandaler og illeluktende gummisko til utlån. Skoene ble ikke fjernet før langt uti 50-årene.

Skogplanting
Tidligere elev og senere lærer I en årrekke ved Nylund skole, Arna Meling Haugland, kan fortelle at hun som elev er med og planter skogen rundt Ullandhaugtoppen. Det skjedde først I 30-årene. Siden plantet skolens 6. og 7. klasser små barbusker rundt om I distriktet. De øvrige elevene får fri. På en av de siste plantingene marsjerer de eldste elevene og hele lærerstaben med Nylund skolekorps i spissen den lange veien helt ut til Golfbanen. Elevene jobber i grupper, guttene spar grop og jentene planter treet. Det kan nok hende på slutten at en hel bunt trykkes ned i samme hullet, eller at noen blir plantet opp-ned.Likevel står skogen i dag høy og fin og pryder Golfbanen. Ved en annen anledning får skolen leie en stor båt og reiser til Austre Amøy. Det blir plantet i skråningene ned mot sjøen. Rundt historiske helleristninger før elevene slutter utflukten med en feiende vask’an. Kontakten fra plantingen skal følges opp.

Hjelpeskolen
I 1937 starter Hjelpeskolen på Nylund. Den begynner med én klasse. men i årene etterpâ blir det en økning til maksimum 15 hjelpeklasser hvorav to spesialklasser. Denne delen av skolevirkomheten får offisielt navnet Stavanger Hjelpeskole og blir en egen institusjon. Styrer er Oddmund Lunde. I 1960 blir hjeipeklassene Nylund skole. Allerede to âr senere skilles igjen spesialklassene ut og stilles direkte under staten med egen styrer. Disse klassene flytter over til Auglend skole I 1963. I jubileumsàret 1987 bar Nylund skole en liten spesialklasse for barn med adferdsvansker (1.-3. klasse). Klassestyrer er spesiallœrer Knut Thime.

Krigsår
l aprildagene 1940 blir Nylund sammen med de fleste andre skoler okkupert av tyske soldater. Elevene får skolegangen avbrutt. De blir for det meste spredt på bygdene i Ryfylke. Krigen stabiliserer seg etter hvert, men skolen vår er fremdeles okkupert. Nylund-elevene får nå sin skolegang rundt om på de forskjellige steder i byens forsamlingshus og private hjem. Men i 1941 blir skolen gjort klar til igjen å ta imot elevene sine. Foruten egne elever gir Nylund ogsâ plass til elever fra Våland, Storhaug og Johannes. I den tiden må 8-9 klasser flytte over til gamle Hetlandsmarken skole, senere kapell og daghjem i Nymansveien, som ble revet for få år siden. Skoledagen varer fra tidlig om morgenen til kveld.

Urolige skoleforhold som kulminerer med deportasjon av et nitalls Nylund-lærere, gir en tålig bra undervisning de første krigsårene. Sammen med andre kolleger har lærerflokken fra Nylund skole nektet å melde seg inn i det nazistiske lærersambandet. Straffen blir arbeidsleir i Kirkenes. I de neste krigsårene kommer skolen litt etter hvert i normalt gjenge. Fredsåret 1945 gir startskuddet til gjenoppbygging og en delvis modernisering.

Legg igjen en kommentar

Artikler og nytt fra Nylund skole og Østre bydel i Stavanger