Nylund skole – litt historikk I

Området der golfbanen i Stavanger skulle ligge, så absolutt ikke ut slik det gjør i dag. Skog hadde det nok vært før i tida, nå var det beitemarker og lynghei. Det var før nylundselevene ble sendt for å gjenreise skogen – for lenge siden.
Men artikkelen til tidligere rektor ved skolen, William Ostermann, går også lenger tilbake, helt tilbake til opprettelsen av Nylund skole. På en meget elegant måte gjennom Ostemanns tekst, får vi vite mer om skolen og samfunnet rundt enn det vi visste da vi gikk ut … og det er en god stund siden.
Vi har fått tillatelse fra Ostermann, som nå er pensjonist, å sette inn hele artikkelen hans.
Vi kan av praktiske grunner på dette tidspunktet bare sette inn de par-tre første sidene, resten kommer senere.

Artikkelen heter «En levende pensjonist» og var viet lærer Arna Meling Haugland.

Av rektor WILLIAM OSTERMANN

Krigen går mot slutten. Store ting skjer i Europa. Den russiske revolusjon er i full gang – og her i Stavanger står Nylund skole klar til å bli tatt i bruk. Året er 1917.

Arkitekter med følere både i utlandet og i hovedstaden er blitt enige om skolens monumentale bygninger. Hovedbygget er først tenkt plassert i den nåværende skolehagen. Terrenget er noe lavere der. Men sterke protester fra naboene i Mikael Berentsensgate fører til at bygget blir reist ivestre enden av plassen – nåværende Bolette Wiesegate. Antonmarken, hvor ungene nylig har sprunget med dragene sine og hvor de har bodd i indianertelt av sekker, er nå en saga blott. Inn i skolen rykker 30 klasser med nærmere tusen elever. Barna kommer delvis fra Johannes skole og fra Storhaug skole. De første to årene er det ikke full kapasitet, men elevtallet øker etter hvert og når toppen i begynnelsen av tjueårene – med 1681 elever fordelt pà 54 klasser. Det blir undervisning både formiddag og ettermiddag i pionertiden. Først fra 1924 kommer reformen med ren formiddagsundervisning.

Den første styreren blir Abraham Tønnessen. Han står i hele 20 år til 1937 når Andreas T. Meling overtar. Da har Meling allerede sittet en tid som sekretær ved skolens kontor. Han styrer skolen i 12 år og blir avløst av Peder C. Pedersen. Ogsà Pedersen får en lang livsgjerning som skolestyrer – 19 år, bare avbrutt av noen perioder sykefravær. I april 1968 overtar Kaare Eltervaag som styrer, eller rektor sorn det etter hvert kalles. Eltervaag, selv født og oppvokst i Østre bydel. føler seg på hjemmebane pà Nylund skole. Han står sorn rektor i 16 år fram til nyåret 1984. På grunn av sviktende helse, blir han avløst av nåværende rektor. I alle de 70 årene skolen har bestått, er den bare blitt styrt av fem personer. Det bar vitne

om stabilitet og trolig om trivsel.

Helt fram til midten av 50-årene er det obligatorisk bading ved Nylund skole. Den finner sted innerst i kjelleren. Jentene til venstre garderobe, guttene til høyre. Vaktmesteren er bademester. Jentene har badekone. Det finnes ikke bademuligheter i hjemmene på østkanten de første ti årene. Her inne kan det bo to familier på ett rom og tre familier deler samme kjøkken. Selv om det bare blir bad på skolen ca. en gang i måneden, er elever og foreldre glade over at barna får lauge seg.

FORTSETTES …

Legg igjen en kommentar

Artikler og nytt fra Nylund skole og Østre bydel i Stavanger